LA STRADA

FUNDACJA przeciwko HANDLOWI LUDŹMI I NIEWOLNICTWU

Jesteśmy niezależną polską organizacą istniejącą od 1995 roku. Zajmujemy się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi we wszystkich jego aspektach od profilaktyki poprzez lobbing po wspieranie ofiar. Wszystkie nasze działania podejmujemy w duchu praw człowieka.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

NUMER KONTA DO PRZELEWÓW TRADYCYJNYCH

16 11401010 0000 2755 8400 1001 (mBANK)

Telefon finansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji