Jak możesz pomóc
There are no translations available.

 

20 sposobów jak Ty możesz pomóc w zwalczaniu handlu ludźmi

Dowiedziawszy się o zjawisku handlu ludźmi, wiele osób chce pomóc, ale nie wie jak.
Oto kilka pomysłów które warto wziąć pod uwagę.

 1. Zapoznaj się z czynnikami ryzyka zaistnienia handlu ludźmi by wiedzieć jak ograniczyć  ten proceder.
 2. Pamiętaj, że ofiary, także przebywające w Polsce nielegalnie, mają prawo do wsparcia i pomocy.
 3. Bądź uczciwym konsumentem. Dokonuj społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Zachęć firmę lub Twojego pracodawcę by podjął kroki w celu zbadania i wyeliminowania handlu ludźmi w całym łańcuchu dostaw oraz do publikowania informacji uświadamiających konsumentów.
 4. Oferuj pracę ofiarom handlu ludźmi
 5. Zgłoś propozycję pomocy  dla  organizacji przeciwdziałających handlowi ludźmi, które potrzebują prawników, lekarzy, dentystów, doradców i tłumaczy, grafików, specjalistów od public relations i mediów, organizatorów imprez i księgowych.
 6. Przekaż darowiznę pieniężną lub potrzebne rzeczy organizacji zwalczającej handel ludźmi.
 7. Zorganizuj zbiórkę pieniędzy i przekaż  je organizacji zwalczającej handel ludźmi.
 8. Załóż lokalną koalicję przeciwko handlowi ludźmi lub dołącz do już istniejącej.
 9. Zachęcaj szkoły do włączania do programów nauczania zjawiska nowoczesnego niewolnictwa. Rodzice, wychowawcy i pracownicy  szkoły powinni być świadomi tego, że dzieci i młodzież w wieku szkolnym są grupą docelową dla handlarzy.
 10. Zwróć się do przedstawicieli lokalnych władz, wojewódzkich i samorządowych oraz parlamentarzystów, aby wiedzieli, że  handel ludźmi jest dla Ciebie ważnym problemem.
 11. Twórz i rozpowszechniaj materiały edukacyjne, takie jak koszulki, plakaty, ulotki możesz pobrać je ze strony Fundacji La Strada.
 12. Zorganizuj spotkanie/imprezę uświadamiającą  poprzez oglądanie i omawianie filmów dokumentalnych o handlu ludźmi. Możesz też zorganizować przegląd filmów o handlu ludźmi.
 13. Napisz list do redakcji lokalnej gazety lub wypowiedz się na forum internetowym  na temat handlu ludźmi.
 14. Dbaj aby informacje dotyczące  handlu ludźmi były obecne na konferencjach profesjonalnych,  szkoleniach, spotkaniach stowarzyszeń, w podręcznikach i w innych materiałach.
 15. Studenci: Załóż stowarzyszenie w celu podniesienia świadomości na temat handlu ludźmi oraz  identyfikacji ofiar w całej społeczności lokalnej. Poproś, aby problem handlu ludźmi  był uwzględniony w programach wyższych uczelni kształcących w dziedzinach: zdrowia, migracji, praw człowieka, pomocy społecznej i walki z przestępczością. Rozpowszechniaj wiedzę o handlu ludźmi, publikując artykuły i organizując wykłady czy sympozja.
 16. Organizacje społeczne: upewnij się, że członkowie i pracownicy  organizacji są w stanie identyfikować i wspierać ofiarę handlu ludźmi.
 17. Funkcjonariusze organów ścigania: nawiąż kontakt z właściwym zespołem zwalczającym  handel ludźmi.
 18. Przychodnie lekarskie i poradnie psychologiczne: zorganizuj dla ofiar handlu ludźmi możliwość korzystania z bezpłatnych usług, poinformuj o tym  podmioty wspierające ofiary.
 19. Adwokaci zajmujący się tematyką emigracyjną: poznaj uprawnienia ofiar handlu ludźmi i pomóż ofiarom z nich skorzystać.
 20. Prawnicy specjalizujący się w prawie pracy: sprawdzaj czy Twoi klienci nie są ofiarami handlu ludźmi – korzystaj z listy wskaźników Międzynarodowej Organizacji Pracy.


Jeżeli podejrzewasz handel ludźmi w Polsce możesz skontaktować  się z
Telefonem  alarmowym Policji 997,
Krajowe Centrum Interwencyjno Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi:  22 628 01 20, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
oraz Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada:  22 628 99 99, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dowiedziawszy się o zjawisku handlu ludźmi, wiele osób chce pomóc, ale nie wie jak.

Oto kilka pomysłów które warto wziąć pod uwagę.

1. Zapoznaj się z czynnikami ryzyka zaistnienia handlu ludźmi by wiedzieć jak ograniczyć ten proceder.

2. Pamiętaj, że ofiary, także przebywające w Polsce nielegalnie, mają prawo do wsparcia i pomocy.

3. Bądź uczciwym konsumentem. Dokonuj społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Zachęć firmę lub Twojego pracodawcę by podjął kroki w celu zbadania i wyeliminowania handlu ludźmi w całym łańcuchu dostaw oraz do publikowania informacji uświadamiających konsumentów.

4. Oferuj pracę ofiarom handlu ludźmi

5. Zgłoś propozycję pomocy dla organizacji przeciwdziałających handlowi ludźmi, które potrzebują prawników, lekarzy, dentystów, doradców i tłumaczy, grafików, specjalistów od public relations i mediów, organizatorów imprez i księgowych.

6. Przekaż darowiznę pieniężną lub potrzebne rzeczy organizacji zwalczającej handel ludźmi.
7. Zorganizuj zbiórkę pieniędzy i przekaż je organizacji zwalczającej handel ludźmi.
8. Załóż lokalną koalicję przeciwko handlowi ludźmi lub dołącz do już istniejącej.
9. Zachęcaj szkoły do włączania do programów nauczania zjawiska nowoczesnego niewolnictwa. Rodzice, wychowawcy i pracownicy szkoły powinni być świadomi tego, że dzieci i młodzież w wieku szkolnym grupą docelową dla handlarzy.
10. Zwróć się do przedstawicieli lokalnych władz, wojewódzkich i samorządowych oraz parlamentarzystów, aby wiedzieli, że handel ludźmi jest dla Ciebie ważnym problemem.
11. Twórz i rozpowszechniaj materiały edukacyjne, takie jak koszulki, plakaty, ulotki możesz pobrać je ze strony Fundacji La Strada.
12. Zorganizuj spotkanie/imprezę uświadamiającą poprzez oglądanie i omawianie filmów dokumentalnych o handlu ludźmi. Możesz też zorganizować przegląd filmów o handlu ludźmi.
13. Napisz list do redakcji lokalnej gazety lub wypowiedz się na forum internetowym na temat handlu ludźmi.
14. Dbaj aby informacje dotyczące handlu ludźmi były obecne na konferencjach profesjonalnych, szkoleniach, spotkaniach stowarzyszeń, w podręcznikach i w innych materiałach.
15. Studenci: Załóż stowarzyszenie w celu podniesienia świadomości na temat handlu ludźmi oraz identyfikacji ofiar w całej społeczności lokalnej. Poproś, aby problem handlu ludźmi był uwzględniony w programach wyższych uczelni kształcących w dziedzinach: zdrowia, migracji, praw człowieka, pomocy społecznej i walki z przestępczością. Rozpowszechniaj wiedzę o handlu ludźmi, publikując artykuły i organizując wykłady czy sympozja.
16. Organizacje społeczne: upewnij się, że członkowie i pracownicy organizacji w stanie identyfikować i wspierać ofiarę handlu ludźmi.
17. Funkcjonariusze organów ścigania: nawiąż kontakt z właściwym zespołem zwalczającym handel ludźmi.
18. Przychodnie lekarskie i poradnie psychologiczne: zorganizuj dla ofiar handlu ludźmi możliwość korzystania z bezpłatnych usług, poinformuj o tym podmioty wspierające ofiary.

19. Adwokaci zajmujący się tematyką emigracyjną: poznaj uprawnienia ofiar handlu ludźmi i pomóż ofiarom z nich skorzystać.
20. Prawnicy specjalizujący się w prawie pracy: sprawdzaj czy Twoi klienci nie ofiarami handlu ludźmikorzystaj z listy wskaźników Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 

Jeżeli podejrzewasz handel ludźmi w Polsce możesz skontaktować się z

Telefonem alarmowym Policji 997,

Krajowe Centrum Interwencyjno Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi: 22 628 01 20, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

oraz Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada: 22 628 99 99, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Share

Jak możesz pomóc
 

LaStrada