Jak pracujemy


Pracujemy na rzecz ofiar handlu ludźmi:

- Identyfikujemy przestępstwo handlu ludźmi,

- Organizujemy interwencję kryzysową na rzecz ofiar handlu ludźmi

- Dbamy o zaspokojenie podstawowych potrzeb ofiar handlu ludźmi np.: wyżywienie, ubranie, środki higieniczne, leki

- Zapewniamy bezpieczne schronienie

- Prowadzimy poradnictwo prawne

- Organizujemy wsparcie psychologiczne oraz medyczne,

- Wspieramy w kontaktach z instytucjami państwowymi np. organami ścigania, urzędami, konsulatami

- Organizujemy pomoc tłumacza.


Share

Jak pracujemy
 

LaStrada