Monitoring obywatelski

W maju 2013r.Fundacja La Strada rozpoczęła realizację nowego projektu „OBYWATELSKIEGO MONITORINGU WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH W ASPEKCIE IDENTYFIKACJI OFIAR HANDLU LUDŹMI I RESPEKTOWANIA ICH PRAW”.

 

Realizatorzy projektu:

  • La Strada Polska Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
  • La Strada Republika Czeska o. p. s.


Finansowanie projektu:

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Cele projektu:

  • Podniesienie jakości działań instytucji publicznych w zakresie skutecznej identyfikacji ofiar handlu ludźmi.
  • Wzrost poziomu informacji o prawach przysługujących ofiarom handlu ludźmi, a także o problemie z ich respektowaniem, w instytucjach publicznych oraz wśród obywateli.
  • Wzmocnienie współpracy międzyresortowej i międzyinstytucjonalnej w zakresie zabezpieczania praw ofiar.
  • Propagowanie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w społecznej kontroli instytucji publicznych.
  • Wymiana wiedzy i doświadczeń z partnerem zagranicznym na temat pracy z ofiarami.


Planowane działania:

  • Analiza dokumentów regulujących prawa ofiar w Polsce i Czechach.
  • Badanie praktyki stosowania opracowanych standardów  w wybranych instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych.
  • Zorganizowanie seminarium, na którym zostanie zaprezentowany raport z badań i podsumowanie monitoringu.


Gdzie będziemy prowadzić monitoring:

Badanie będą prowadzone na terytorium Polski i Czech:
W Polsce będą one prowadzone na szczeblu centralnym i regionalnym w 7 województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim, zachodniopomorskim.
W Czechach będą one prowadzone tylko na szczeblu centralnym.

 

Newsletter nr 1

Newsletter nr 2

Newsletter nr 3

Raport z badań prowadzonych w ramach projektu


Share

Monitoring obywatelski
 

LaStrada