CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ

„Chương Trình” là tổng thể các hỗ trợ pháp lý, cư trú, sức khỏe và sinh hoạt cơ bản thường ngày cũng như hỗ trợ tìm việc làm nhằm giúp đỡ nạn nhân của buôn người và nô lệ.

Pháp luật nhà nước Cộng Hòa Ba Lan tạo cơ hội cho người nước ngoài được tận hưởng ích lợi từ Chương Trình hỗ trợ những ai vừa là nạn nhân, vừa là người nước ngoài đang có mặt trên lãnh thổ Ba Lan

Chương Trình (tên đầy đủ: „Chương trình bảo trợ nạn nhân bị bóc lột lao động và nô lệ”) là hình thức hỗ trợ, bênh vực người nước ngoài (tức những người không mang quốc tịch Ba Lan) nhưng có mặt trên lãnh thổ Ba Lan đồng thời đang/từng là nạn nhân bị bóc lột và lạm dụng.

Chương Trình được thực hiện dựa trên luật định của nước Cộng Hòa Ba Lan tạo điều kiện bênh vực nạn nhân lao động cưỡng bức, nô lệ hoặc nạn nhân của buôn người.

Cảnh sát hoặc biên phòng Ba Lan là những cơ quan thẩm định cho nạn nhân được tham gia Chương Trình hỗ trợ.

La Strada - cơ quan xã hội, độc lập thực hiện hỗ trợ nạn nhân thuộc Chương Trình.

Người nước ngoài tự nguyện hưởng ích lợi từ Chương Trình, tham gia Chương Trình miễn phí.

Khi cần, người nước ngoài - nạn nhân được Chương Trình đảm bảo:

- tư vấn pháp lý

- thông dịch viên

- địa điểm cư ngụ an toàn

- bảo trợ cơ bản về y tế sức khỏe và tâm lý

- hỗ trợ công tác liên lạc với các cơ quan pháp lý

- hỗ trợ hồi hương an toàn

- hợp thức hóa cư trú cho nạn nhân chưa có thủ tục cư trú hợp pháp

- đảm bảo bí mật đời tư và các dữ liệu cá nhân

Chương Trình kết thúc khi:

- các thủ tục liên quan tới người nước ngoài - nạn nhân kết thúc

- đủ điều kiện hồi hương an toàn

- người nước ngoài tự nguyện thôi Chương Trình

- người tham gia Chương Trình vi phạm quy tắc của Chương Trình

Các điều kiện để tham gia Chương Trình gồm:

- hợp tác với các cơ quan chức năng như cảnh sát và công tố

- người bị hại là người nước ngoài (không mang quốc tịch Ba Lan) đồng thời đang có mặt trên lãnh thổ Ba Lan (hợp pháp hoặc không hợp pháp)

- người bị hại nỗ lực cắt đứt quan hệ với (những) người gây tội

- người bị hại tự nguyện tham gia Chương Trình

Khi các điều kiện trên được thỏa mãn Chương Trình được áp dụng ngay sau đó.

Lưu ý:

- “Chương Trình” là tổng thể các hình thức hỗ trợ người bị hại nhằm phần nào giúp đỡ, bênh vực và xoa dịu thiệt thòi nạn nhân từng gánh chịu. Chương Trình thực hiện trong khuôn khổ pháp luật vốn có vai trò bảo vệ người bị hại.

- Quỹ La Strada là tổ chức xã hội có thẩm quyền bảo trợ người nước ngoài - nạn nhân. Quỹ xã hội La Strada không thuộc cơ cấu chính phủ của bất cứ quốc gia nào.

- Người hưởng ích lợi từ Chương Trình hỗ trợ đơn giản là người hưởng quyền lợi do luật pháp và xã hội Ba Lan tạo dựng.

- Người hưởng ích lợi từ Chương Trình không đồng nghĩa với việc được kết nạp thành viên cũng không có nghĩa được làm đại diện hoặc cảm tình viên của Quỹ La Strada. Tham gia Chương Trình không phải hình thức mang ơn hoặc lệ thuộc không lành mạnh.

- Mọi câu hỏi có thể được giải đáp qua đường dây điện thoại tín cẩn Việt ngữ 22 621 56 18

Share

CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ
 

LaStrada