Công tác của Quỹ

- Công tác hỗ trợ nạn nhân buôn người của chúng tôi gồm:

- nhận dạng tội phạm buôn người

- tổ chức can thiệp khẩn cấp hỗ trợ nạn nhân buôn người

- đáp ứng các nhu cầu tối thiểu cho nạn nhân buôn người như: cung cấp thực phẩm, quần áo, đồ dùng vệ sinh, thuốc men

- đảm bảo nơi trú an toàn

- tư vấn pháp lý

- hỗ trợ trấn an tâm lý và y tế

- tư vấn hỗ trợ nạn nhân người nước ngoài làm việc hành chính tại các cơ quan nhà nước như ủy ban, đơn vị truy tố, lãnh sự

- tổ chức người thông dịch tiếng Việt

 

Share

Công tác của Quỹ
 

LaStrada