Co robimy?

Od roku 1995 Fundacja La Strada zajmuje się zwalczaniem handlu ludźmi we wszystkich jego aspektach.

  1. Pomagamy osobom – kobietom i mężczyznom – którzy stali się ofiarami handlu ludźmi, pracy przymusowej i niewolnictwa. Oferujemy pomoc prawną, psychologiczną i socjalną zarówno obywatelom Polski jak i cudzoziemcom.
  2. Prowadzimy programy reintegracyjne a także rzecznictwo na rzecz osób pokrzywdzonych. Oferujemy bezpieczne schronienie, mediację kulturową, w razie potrzeby pomoc medyczną. Prowadzimy całodobowy telefon zaufania zarówno dla pokrzywdzonych i ich rodzin, jak i dla ludzi zainteresowanych emigracją – wyjazdem za granicę do pracy lub w innym celu nieturystycznym. Prowadzimy bezpłatne poradnictwo i doradztwo przedwyjazdowe oraz na temat pracy i pobytu za granicą. Doradzamy profesjonalistom z Policji, Straży Granicznej, służb społecznych i oświaty.
  3. Zajmujemy się działaniami profilaktycznymi – wydajemy i rozpowszechniamy ulotki i broszury. Prowadzimy zajęcia w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych. Uczymy młodych ludzi jak bezpiecznie podejmować pracę za granicą i gdzie szukać pomocy.
  4. Prowadzimy dwa schroniska dla ofiar handlu ludźmi: specjalistyczne schronisko dla dorosłych kobiet oraz mieszkanie rotacyjne dla mężczyzn i rodzin. Są to miejsca bezpieczne i tajne.
  5. Szkolimy profesjonalistów z Policji, Straży Granicznej, Wymiaru sprawiedliwości, pomocy społecznej i oświaty. Uczymy pracy z ofiarami i potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi.
  6. W ramach działań CSR angażujemy się we współprace z biznesem.

Wszystkie nasze działania podejmowane są w duchu praw człowieka.

Oferujemy poradnictwo, pomoc i wsparcie.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje naszej pomocy, zadzwoń lub napisz!