Kalendarium

1995

– Z inicjatywy holenderskiej organizacji STV (Stichting tegen Vrouwenhandel) powstaje pierwsza w Europie inicjatywa na rzecz zwalczania handlu ludźmi: Program Prewencji Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej „La Strada”. Działania prowadzone sa w Holandii Polsce i Republice Czeskiej. Realizatorem projektu w Polsce jest Związek Dziewcząt i Kobiet Chceścijańskich (YWCA).

1996

Rejestracja Fundacji  Przeciwko Handlowi Kobietami „La Strada”.
– Z okazji 8 marca, spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandrem Kwaśniewskim.
„Spotkanie Wschodu z Zachodem”, pierwsze w Polsce Seminarium Ekspertów dot. handlu ludźmi.

1997

– Kontunuacja realizacji Programu Prewencji Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej „La Strada” (La Strada II). Do programu „La Strada” dołącza Ukraina.
– W Polsce pojawiają się pracownicy z krajów byłego ZSRR:   „La Strada” uruchamia rosyjskojęzyczny telefon zaufania.
– Fundacja włącza się do prac grupy roboczej MSWiA.
– Spotkanie  z JW. Królową Niderlandów Beatrycze podczas jej wizyty w Polsce.

1998

Kontynuacja realizacji programu  „La Strada”. Do projektu dołącza Bułgaria.
–  Wydajemy „Wkładkę paszportową La Strady”, poradnik dla kobiet wyjeżdżających do pracy za granicę.
„Masz prawo marzyć, masz prawo wiedzieć” pierwsza w Polsce kampania społeczna zwracająca uwagę na handel ludźmi. Kampanii towarzyszy spot w reżyserii Mariusza Grzegorzka. 1000 egzemplarzy kasety VHS ze spotem wędruje do szkół i placówek oświatowych.
–   „La Strada jakiej nie było”: projekt dzięki któremu powstaje strona internetowa Fundacji.  Projektuje ją Agnieszka Olan.

1999

Kontynuacja realizacji Programu  Prewencji Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej „La Strada”
-Pierwsze szkolenia dla organizacji spoza Polski  m. in. Na Białorusi (program „Ariadna”), Ukrainie i w Rosji.
Drugie seminarium Ekspertów nt. handlu ludźmi „Osiągnięcia i Wyzwania”
– Wydajemy raport: pt. „Sekretne życie Białegostoku” – badanie rynku usług seksualnych na terenie Białegostoku
–  Spotkanie Zarządu Fundacji z Ritą Kok-Roukema – żoną premiera Królestwa Niderlandów.
– Udział przedstawicielki La Strady w panelu poświęconym handlowi kobietami na szczycie OBWE, z udziałem Hilary Clinton.
–  La Strada podpisuje Polską Kartę Praw Ofiary

2000

Ratyfikacja przez Polskę protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel  ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (Konwencję z Palermo).
– W ramach projektu „Ariadna” szkolenia dla organizacji białoruskich w Grodnie, Witebsku, Brześciu, Mohylewie
– „Anioł Stróż”: szkolenie dla przedstawicieli społecznych osób pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi w sądzie.
List gratulacyjny od Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, z okazji pięciolecia działalności Fundacji „La Strada”.

2001

Kontynuacja Programu Prewencji Handlu Kobietami z EuropyŚrodkowej i Wschodniej „La Strada” (La Strada III). Do projektu dołaczają:  Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia i Mołdawia.
– Druga firmowana przez La Stradę kampania prewencyjna pt: „Inna Strona Słońca”. Powstaje pierwsza w Polsce gra o handlu ludźmi „Przygody Moniki”. Płyta CD z grą, quizem o handlu ludźmi oraz pakietem informacji rozsyłana jest do szkół oraz placówek oświatowych i wychowawczych.  Równocześnie współpracujący z Fundacją nauczyciele i pedagodzy przygotowuja 10 scenariuszy zajęć z wykorzystaniem gry i innych materiałów z płyty.
– Realizacja projektu „RITA. Spotkania na granicach”.
– Wizyta Siegmara Gabriela – premiera Dolnej Saksonii w siedzibie Fundacji przeciwko Handlowi Kobietami „La Strada”.

2002

– Kontynuacja Programu Prewencji Handlu Kobietami z EuropyŚrodkowej i Wschodniej „La Strada” (La Strada IV).
–  Program  „Fenarete”:  szkolenie peer edukatorek ze środowiska prostytuujących się kobiet. W projekcie biorą udział organizacje z Francji, Holandii, Litwy, Niemiec i Włoch.
–  Spotkanie przy „Okrągłym Stole” w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania i Zwalczania Handlu Ludźmi, z udziałem przedstawicieli: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Senatu RP, Ministerstw: Edukacji Narodowej i Sportu, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

2003

Kontynuacja realizacji Programu „La Strada”
–  BRAMA – „Harmonizacja współpracy transgranicznej” – program brytyjsko – polskiej współpracy trójstronnej z Ukrainą, Białorusią i Kalinigradem.
– W Warszawie zostaje otwarte pierwsze w Polsce specjalistyczne schronisko dla kobiet ofiar handlu ludźmi oraz poradnia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi.
– We współpracy z IOM realizowany jest program dobrowolnych powrotów dla ofiar handlu ludźmi.
– Fundacja przenosi się do nowej siedziby pozyskanej z zasobów Miasta Stołecznego Warszawa.
–  Wizyta J.P. Balkenende – premiera Holandii w nowej siedzibie Fundacji.
– Wchodzi w życie pierwszy w Polsce Krajowy Program zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi (na lata 2003 – 2004).

2004

Program Prewencji Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej kończy swoją działalność.  Powstaje La Strada International, ciało zrzeszające organizacje zaangażowane dotychczas w realizację programu „La Strada”.
– Partnerstwo na rzecz Rozwoju  IRIS:  „Reintegracja społeczna i zawodowa kobiet, ofiar handlu ludźmi” (rozpoczęcie projektu). Oferujemy ofiarom handlu ludźmi pełną ofertę pomocy i wsparcia, od identyfikacji, poprzez interwencję kryzysową, aż po reintegrację społeczną i zawodową.
– La Strada International otrzymuje przyznawaną przez MTV nagrodę „Free your Mind”.
– Zorganizowany zostaje obóz letni dla kobiet-ofiar handlu ludźmi oraz ich dzieci.
– Projekt  „Reakcja prawno-karna na handel ludźmi w Polsce i Czechach”.
– Współpraca z międzynarodową organizacją religijną „The World Day of Prayer”:    w ciągu roku spotykamy sie z siedmioma grupami kobiet z całego świata i przekazujemy im wiedzę o handlu ludźmi.

2005

– Kończymy 10 lat!
Kontynuacja projektu IRIS.
– Realizacja kampanii EXIT we współpracy z MTV. W ramach kampanii powstają filmy „Inhuman traffic”, którego narratorką jest Angelina Jolie oraz „Parallel lives”, gdzie wystąpiły takie gwiazdy popkultury jak: modelka Helena Christensen oraz muzycy: Gavin Rossdale i Pelle Almquist.
– „Have a nice trip!” akcja profilaktyczna na granicy polsko-białoruskiej.  działania kierowane są do osób potencjalnie zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce.
–  Projekt Medyka 2005 – symulacja procesu sądowego w Przemyślu, we współpracy z organizacjami pozarządowymi z regionów przygranicznych – „Zhinocznye Perspektyvy” ze Lwowa i „Volynskye perspektyvy”  z Łucka.
– Program DAPHNE „Inicjatywa trójstronna zapobiegania handlowi ludźmi w społeczności Romskiej” – wspólny projekt La Strady Polska , La Strady Republika Czeska oraz organizacji  Aliancia zien Slovenska (Sojusz kobiet Słowacji).
W Brukseli odbywa się pierwsza w Europie konferencja pracownic i pracowników seksualnych oraz ich sojuszników

2006

Kontynuacja projektu IRIS
– Wspólnie z IOM realizujemy program dobrowolnych powrotów ofiar handlu ludźmi.
– Na zlecenie MSWiA realizowane jest zadanie pn. Program wsparcia i ochrony ofiar/świadków handlu ludźmi, który przeznaczony jest wyłącznie dla cudzoziemców – ofiar handlu ludźmi.
– Punkt porad prawnych dla ofiar handlu ludźmi.
– Zmiana nazwy! Teraz nazywamy się Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

2007

Kontynuacja projektu IRIS.
– „Nic mnie nie zaskoczy” zajęcia profilaktyczne dla wychowanek placówek wychowawczych i opiekuńczych w Warszawie.
– Akcja informacyjna La Strady na „Przystanku Woodstock” w Żarach.
„Posłuchaj zanim wyjedziesz”:  radiowa kampania edukacyjno-informacyjna
z udziałem Krystyny Czubówny.
– Projekt:  Monitoring przestrzegania praw człowieka w stosunku do ofiar handlu ludźmi.

2008

Zakończenie projektu IRIS
–  „Zapobieganie Handlowi kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej. Informacja – prewencja – identyfikacja” – rozpoczęcie projektu realizowanego we współpracy z Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć z Krakowa.
–  „Wiedza i profilaktyka” szkolenia  dla nauczycieli i pedagogów z województwa mazowieckiego. Szkolenia odbyły się w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i Sochaczewie.
– Stanislava Buchowska, członkini Zarządu Fundacji, zostaje zaproszona do uczestnictwa w pracy Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi przy Komisji Europejskiej w Brukseli.
– Po raz pierwszy uczestniczymy w Opener Festival w Gdyni. Krzewimy wiedzę i oświatę w Strefie NGO.

2009

Powołanie i prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK). Zadanie finansowane     z budżetu państwa.
– „La Strada – Reaktywacja” – zorganizowanie sieci wolontariuszy pracujących z ofiarami handlu do pracy przymusowej i niewolnictwa.
– Projekt: „Przeciwdziałanie przemocy seksualnej lub przemocy ze względu na płeć (GBSV) wobec cudzoziemców, osób ubiegających się        i posiadających status uchodźcy lub inne formy ochrony”.

2010

–  Już 15 lat poprawiamy świat!
– Druga edycja Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi.
– Udział w projekcie comp.act. Projekt badał możliwości uzyskiwania przez ofiary handlu ludźmi odszkodowań za doznane krzywdy.
– Działania profilaktyczne na Opener Festival w Gdyni
– La Strada otrzymuje Nagrodę „Złoty telefon” przyznawaną przez Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie 'Niebieska Linia”

2011

Kolejna edycja Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi
– Schronisko „La Strady” przeprowadza się do nowego lokalu.
– Rozpoczyna sie projekt  „Zagubieni w cyberprzestrzeni” wspólnie z partnerami z Belgii, Litwy i Niemiec zwracamy uwagę na zagrożenia internetowe, w tym handel ludźmi.
– Irena Dawid – Olczyk, prezeska Fundacji,  zostaje laureatką Nagrody im. Pawła Włodkowica. Nagroda przyznawana jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

2012

Kolejna edycja Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi
– Prowadzimy dużo działań profilaktycznych. Wystawiamy stoiska na: Paradzie Schumana, Pikniku  „Bezpieczna jazda”, Forum Bezpieczeństwa i Kongresie Kobiet.
– Na Opener Festival jest z nami Anna Cieślak, ambasadorka Fundacji.  
Pierwszy w Polsce Międzynarodowy Festiwal Filmów o handlu ludźmi „18 filmów na 18 października”.  Przez 3 dni 7 tysięcy osób uczestniczyło w kilkudziesięciu projekcjach filmowych, dyskusjach i spotkaniach z twórcami.  Wydarzenie zrealizowane zostało w partnerstwie z MSWiA.
– Nawiązaliśmy współpracę z Google, realizujemy również projekt Trust for Civil Society for CEE, wspierający rozwój i stabilizację Fundacji:  odświeżamy biuro, remontujemy kuchnię i łazienkę.
– La Strada pojawia się na facebooku.

2013

– Kolejna edycja Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi. Od tego roku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PoMoc dla Kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej.
– Fundacja La Strada zostaje zaproszona do uczestnictwa w Civil Society Platform przy Komisji Europejskiej.
–  „NGO i spółka”  – projekt na rzecz wzmocnienia zaangażowania sektora
biznesowego w walkę z handlem ludźmi w Europie. Realizujemy go wspólnie z La Strada International oraz La Stradami z Republiki Czeskiej i Bułgarii.
Obywatelski monitoring współpracy instytucji publicznych w aspekcie identyfikacji ofiar handlu ludźmi  i respektowania ich praw. Projekt badawczy, który ma odpowiedzieć na pytanie jak w Polsce respektowane są prawa człowieka ofiar handlu ludźmi. Partnerem projektu jest La Strada Republika Czeska.
– Nic mnie nie zaskoczy II – cykl zajęć edukacyjno-prewencyjnych dla wychowanek instytucji (domów dziecka i ośrodków wychowawczych).

2014

– Kolejna edycja Krajowego  Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla     ofiar handlu ludźmi
– projekt: Np. Holandia – wsparcie bezpiecznej emigracji oraz ochrona przed handlem ludźmi – poradnictwo i pomoc dla polskich emigrantów.
– Koordynatorka UE ds. walki z handlem ludźmi, Myria Vassiliadou, odwiedza schronisko dla ofiar handlu ludźmi w Warszawie.
– Zaczynamy projekt Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi.
– „Promocja telefonu zaufania dla ofiar i potencjalnych ofiar handlu ludźmi  w Czechach, Polsce i na Słowacji”. W ramach projektu wydajemy plakaty i pocztówki,  realizujemy kampanie prasowe w lokalnych gazetach (lubuskie, zachodniopomorskie)  oraz kampanię autobusową w Radomiu.
– Pikieta przed Ambasadą Kuwejtu na rzecz przestrzegania praw pracowniczych.
– „Desant” – projekt profilaktyczno-szkoleniowy na temat holenderskiego rynku pracy. Działania kierowane są do ekspertów rynku pracy oraz osób zainteresowanych podjęciem pracy w Holandii. Projekt realizowany wspolnie z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie.

2015

– Kolejna edycja Krajowego  Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi.
– Kontynuujemy projekt Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych przeciwko Handlowi Ludźmi.
Modelki mówią STOP! Kampania na rzecz bezpieczeństwa nastoletnich modelek realizowana wspólnie z „Twoim Stylem” i ze wsparciem topmodelki Anji Rubik.
– Nawiązujemy współpracę ze Slow Fashion. Wspólnie promujemy świadome postawy konsumenckie i kupowanie ubrań produkowanych w sposób etyczny.
– Już po raz trzeci bierzemy udział w Kongresie Kobiet.  Z okazji dwudziestolecia Fundacji mamy własny panel, moderowany przez Ewę Siedlecką.
– Kontynuacja „Desantu”
Rekonstrukcja: program wspierania ofiar handlu ludźmi w reintegracji społecznej
– 20 LAT W DRODZE  – obchodzimy dwudziestą rocznicę powstania Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”.           Z tej okazji przygotowujemy wystawę „La Strada Varsovia” ukazująca wszystkie aspekty działania organizacji na 12 kolorowych tablicach.
– Fundacja zostaje laureatką Nagrody im. Sergia Vieira de Mello.

2016

Kolejna edycja Krajowego  Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla  ofiar handlu ludźmi.
„Twoje Prawa zawsze z Tobą. Walizka pełna praw”: pomoc i wsparcie dla polskich pracowników w Niemczech. Wraz z Poradnia dla mobilnych pracowników z Hanoweru doradzamy i pomagamy Polakom pracującycm w Dolnej Saksonii.
– Kontynuacja „Desantu”.
– Kończymy projekt „Ogólnopolskiej sieci”. „Sieć” zrzesza 20 organizacji pozarządowych z całej Polski.
– Powstaje  pierwsza część cyklu „Trafikoteka”. Są to autentyczne historie ofiar handlu ludźmi odczytywane przez aktorów. Częśc pierwszą czyta Anna Cieślak.
– Wspólnie z partnerami z Czech, Słowacji i Węgier przygotowujemy pierwszą w Europie mobilną aplikację dla osób planujących emigrację. Aplikacja SAFE działa na każdym smartfonie i jest w pięciu językach.

2017

– Nadal prowadzimy Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi.
– Kontynuacja „Desantu”.
– Otwieramy „mieszkanie rotacyjne dla mężczyzn i par”. Stanowi ono część Zespołu schronisk Fundacji „La Strada”.
– W lipcu spotykamy się z Księżną Cambridge (Księżną Kate) podczas jej wizyty w Polsce.
– Powstaje druga część „Trafikoteki”. Historię czyta Andrzej Seweryn.
– Wspólnie z La Strada International rozpoczynamy projekt „Rights at Work” przeciwdziałanie eksploatacji pracy we wszystkich sektorach

2018

Kolejna edycja Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi.
– „Analiza potrzeb szkoleniowych dot. handlu ludźmi sędziów i prokuratorów”. Badanie realizowane we współpracy z Ambasadą Brytyjską oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.
– Współpracujemy przy realizacji spektaklu Modern Slavery. Spektakl powstał na podstawie autentycznych zeznań ofiar handlu ludźmi.
– W ramach kampanii „Big Red Bus against modern slavery” prowadzimy działania profilaktyczne w Radomiu, Toruniu, Włocławku oraz na Poland Rock Festival.
– La Strada zostaje zaproszona do pracy w Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie  Inwestycji i Rozwoju.
– Kontynuujemy projekty „Desant” oraz  „Rights at Work”.
Otrzymujemy nagrodę „Architekt Rozwoju” przyznawaną przez Global Compact.
– Grant instytucjonalny Fundacji im. Stefana Batorego. dzięki niemu m.in. modernizujemy siedzibę Fundacji i budujemy nową, minimalistyczną stronę internetową.

2019

– Także w tym roku prowadzimy Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi.