Sukcesy

Nagrody i odznaczenia:

Lipiec 2022. Irena Dawid-Olczyk zostaje laureatką nagrody TIP Hero. Nagroda została przyznana za: „niezwykłe przywództwo i bezpośrednią pomoc ofiarom handlu ludźmi”. Nagrodę wręczył Sekretarz Stanu USA Antony Blinken.

Maj 2020. Irena Dawid-Olczyk zostaje laureatką Nagrody Polskiej Rady Biznesu w kategorii „Działalność społeczna”.

Październik  2018. Nagroda „Architekt Rozwoju” przyznawana przez Global Compact. Nagrodę przyznano za to że : „Fundacja od ponad 20 lat zwalcza i zapobiega procederowi handlu ludźmi oraz udziela bezpośredniej i praktycznej pomocy ofiarom tych przestępstw”.

Luty 2016. Irena Dawid – Olczyk odznaczona medalem „za Zasługi dla Policji”

Luty 2016.  Irena Dawid – Olczyk i Joanna Garnier odznaczone Krzyżami Zasługi (złotym i srebrnym) przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odznaczenia przyznano „za 20 lat nieprzerwanych działań na rzecz zapobiegania handlowi ludźmi”.

Październik  2015. Nagroda im. Sergia Vieira de Mello przyznawana osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

Wrzesień 2014. Irena Dawid -Olczyk odznaczona medalem „za Zasługi dla Straży Granicznej”.

Grudzień 2011. Nagroda im. Pawła Włodkowica wręczona Irenie Dawid-Olczyk. Nagrodę przyznaje Rzecznik Praw Obywatelskich za „występowanie w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości”.

Grudzień 2010. „Złoty Telefon”. wyróżnienie przyznawane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP osobom i organizacjom szczególnie zasłużonym w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej.

Październik 2009. Stana Buchowska otrzymuje nagrodę im. Jerzego Zimowskiego przyznawaną za „działalność społeczną, publicystyczną lub badawczą poświęcona problematyce migracji”.

Listopad 2004. Medal  Św. Jerzego dla Stany Buchowskiej, koordynatorki Programu Prewencji Handlu Kobietami  w Europie Środkowej i Wschodniej „La Strada”.