Szkolenia

Oferta szkoleniowa Fundacji La Strada:

Korzystając z prawie 22 letniego doświadczenia w profilaktyce, pracy z ofiarami a także uczeniu o handlu ludźmi (patrz nasza publikacja „Jak uczyć o handlu ludźmi” 2006) chcielibyśmy zapoznać Państwa z naszą aktualną ofertą szkoleniową.
Jest ona w pełni oparta na praktyce – również praktyce planowania i przeprowadzania szkoleń i obejmuje zarówno gotowe szkolenia jak i „szyte na miarę” dostosowane do odbiorców, ich wiedzy, wykształcenia i potrzeb.

Proponujemy pomoc w rozpoznaniu i analizie potrzeb szkoleniowych, planowaniu seminariów, konferencji, wydarzeń (pikników, przedstawień a nawet festiwali filmowych) a ponieważ większość ekspertów krajowych i wielu zagranicznych znamy osobiście nasza pomoc może okazać się nieoceniona.

Nasze szkolenia są skierowane zarówno do profesjonalistów jak i do grup ryzyka.

Profesjonaliści to pracownicy organizacji pozarządowych, pomocy społecznej, służby zdrowia, związków zawodowych funkcjonariusze organów ścigania i aparatu sprawiedliwości, a także urzędnicy samorządów i administracji publicznej, wszelkiego rodzaju decydenci, dziennikarze i pracownicy pionów PR oraz komórek CSR a także pracodawcy, w tym właściciele firm.

Wszystkie te osoby powinny mieć wiedzę o handlu ludźmi i pracy przymusowej, wiedzieć jak rozpoznawać te zjawiska i jak im zapobiegać a także co robić gdy już się je rozpozna.

Wspieranie ofiar zbrodni handlu ludźmi przez Fundację La Strada obejmuje zarówno ich identyfikację, interwencję kryzysową jak i integrację i rehabilitację, a dodatkowo również coaching świadków.

Tymi – wypracowanymi przez lata – metodami chętnie się dzielimy zdając sobie sprawę, że ofiary handlu ludźmi bywają tak ciężko doświadczone, że umiejętność pracy z nimi przekłada się na umiejętność pracy z innymi ofiarami przemocy, przestępstw seksualnych, przestępstw związanych z migracją i różnego rodzaju wykorzystaniem.

Drugą, równorzędną grupą do której kierujemy naszą ofertę są grupy ryzyka – młodzież od 14 roku życia oraz osoby rozważające wyjazd do pracy za granicę, szczególnie bezrobotne i poszukujące pracy.
Aktualnie to również pracownicy migracyjni. Nasze doświadczenie obejmuje wspieranie osób różnego wieku i płci z 41 krajów,
Szkolimy również nauczycieli, pedagogów i opiekunów, żeby mogli przeprowadzić samodzielnie zajęcia profilaktyczne.

Zajęcia – od jednogodzinnych po kilkudniowe prowadzimy wg własnych koncepcji i scenariuszy. Wiedza i umiejętności których uczymy wywodzą się z praktyki i przygotowują do działań praktycznych i są stale aktualizowane.

Osoby, które szkolimy – i to jest unikalne – mogą zawsze liczyć na naszą konsultację i pomoc, jeżeli pomimo jakości naszych szkoleń coś je zaskoczy.

Staramy się pozyskiwać fundusze na projekty szkoleniowe, ale nie zawsze się to udaje i dlatego nasza oferta jest ofertą komercyjną. Obejmuje ona także bycie partnerem w staraniu się o fundusze na szkolenia.