17 stycznia 2024 Fundacja La Strada i Stowarzyszenie PoMoc podpisały w MSWiA umowę na realizację zadania pn: Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi.