La Strada na dorocznym spotkaniu OBWE (Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie)