Część zarządu Fundacji z operatorem Filipem Drożdżem podczas kręcenia spotu „Przesłanie do przyjaciół na dwudziestopięciolecie Fundacji La Strada”.