Zespół Fundacji (w niepełnym składzie) z jubileuszowym tortem.