Pomimo pandemii pracujemy jak zwykle. Nie wszystko można zrobić zdalnie.