Ekipa La Strady na Dniach Różnorodności w Warszawie.