Uczestniczki i uczestnicy Debaty z okazji Światowego Dnia walki z handlem ludźmi.