„Super Okulary Równości” nagroda przyznawana przez Fundację im. Izabeli Jarugi Nowackiej osobom, instytucjom i organizacjom wyróżniającym się szczególną aktywnością w ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji.