Wizyta studyjna koleżanek z Białorusi: organizacje: „Gender Perspectives La Strada” z Mińska „oraz „Business Women Club” z Brześcia. Tematem wizyty były zatrudnianie cudzoziemców w Polsce oraz łamanie praw pracowniczych.