Nasze artykuły

Dr Anna Głogowska-Balcerzak
dr Anna Głogowska Balcerzak Analiza Dyrektywy 2011 36 UE

Irena Dawid-Olczyk
Obligatoryjna identyfikacja / Marzec 2013

Hubert Łuczyński
Niedopuszczenie do uczestnictwa w postępowaniu karnym

Dr Laura Koba
Co oznacza zobowiązanie do przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Zarządy Spółek?

Irena Dawid-Olczyk
Raportowanie praw człowieka

Dr Małgorzata Makarska
Ofiary handlu ludźmi poniżej 18 roku życia jako pokrzywdzeni/świadkowie w procedurze karnej

Wywiad z Ewą Urywkow, autorką raportu:  Molestowanie seksualne w miejscu pracy wobec polskich pracownic w Holandii.

Aneta Suda
Jak działa Global Slavery Index